Wyszukiwarka produktów

DOFINANSOWANIE

DOFINANSOWANIE

Firma Euromac uzyskała w 2019 roku granty na projekt „Promowanie narzędzi do aplikowania chemii budowlanej na targach zagranicznych” w ramach projektu grantowego „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim” realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. Łączna wartość inwestycji wynosi 138890,33 zł, a kwota dofinansowania obu grantów wynosi 39397,88 zł.

Granty zostały przyznane w ramach realizowanego przez Agencję Rozwoju Pomorza S.A. projektu grantowego pod nazwą „Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie pomorskim”, dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Działania 2.3 Aktywność eksportowa Osi Priorytetowej 2 Przedsiębiorstwa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

Euromac planując rozwój dotychczas prowadzonej działalności eksportowej uzyskał dwa granty na realizację projektów ukierunkowanych na zwiększenie poziomu eksportu sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). Oba granty zostały pozyskane na udział naszej firmy w międzynarodowych targach branżowych z branży budowlanej. Udział w międzynarodowych imprezach targowych ugruntowuje pozycję proeksportową naszej firmy na rynkach zagranicznych w obszarze produktu wpisującego się w zakres przedmiotowy Porozumień na rzecz Inteligentnych Specjalizacji Pomorza. Firma EUROMAC otrzymała również pozytywną rekomendację brokera eksportowego Agencji Rozwoju Pomorza S.A.