Wyszukiwarka produktów

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/1/2019

(zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy).

Zamawiający, PPH EUROMAC Jacek Trznadel, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegające na wykonywaniu usługi transportu zabudowy stoiska wystawienniczego na targi BATIMAT Paryż (Francja) listopad 2019.

Status postępowania: zakończone


PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

Usługa transportu na targi BATIMAT w Paryżu (Francja) listopad 2019

Typ zdarzenia: ogłoszenie

Data wszczęcia postępowania: poniedziałek 04.03.2019

Data końca składania ofert: piątek 29.03.2019 godz. 08:30

Oznaczenie: ZO/1/2019

Opis przedmiotu zamówienia: załącznik PDF (poniżej)

Termin realizacji zamówienia:  31.10.-09.11.2019


KRYTERIA OCENY OFERTY

Opłaty drogowe i koszt transportu w relacji 81-193 Gdynia incl. – Villepinte Francja, Villepinte Francja – 81-193 Gdynia incl.

 

Cena kosztu transportu: 60% 

Według wzoru: (najniższa cena kosztów transportu / cena kosztów transportu badanej oferty) * 100 pkt * 60% = liczba pkt.

 

Cena ubezpieczenia cargo: 40%

Według wzoru: (najniższa cena ubezpieczenia cargo / cena ubezpieczenia cargo badanej oferty) * 100 pkt * 40% = liczba pkt.

 

Zamawiający przyjmuje zasadę, że 1 % = 1 pkt


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Wypełniony w języku polskim formularz „OFERTA”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 81-193 Gdynia, ul. Piekarska 2 lub zeskanowaną ofertę, z pieczątkami i przesłać drogą mailową na adres: katarzyna.tesmer@euromac.com.pl do dnia 29.03.2019 r.


OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ

Katarzyna Tesmer

Tel.: +48 (58) 665 58 58,

Mail: katarzyna.tesmer@euromac.com.pl


UWAGA

  • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Złożona przez Wykonawcę oferta nie stanowi oferty w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych ani ustawy Kodeks cywilny.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania (uzupełniania dokumentów).
  • Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  • PPH EUROMAC Jacek Trznadel zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych przez firmę.