Wyszukiwarka produktów

ZAPYTANIE OFERTOWE NR ZO/2/2019

(zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych do niniejszego zamówienia nie stosuje się przepisów ww. ustawy).

Zamawiający, PPH EUROMAC Jacek Trznadel, zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi polegające na wykonywaniu usługi wydruku wizytówek i katalogów na targi BATIMAT Paryż (Francja) listopad 2019.

Status postępowania: zakończone


PRZEBIEG POSTĘPOWANIA

Usługa wydruku wizytówek i katalogów na targi BATIMAT w Paryżu (Francja) listopad 2019

Typ zdarzenia: ogłoszenie

Data wszczęcia postępowania: wtorek 01.10.2019

Data końca składania ofert: wtorek 15.10.2019 godz. 08:30

Oznaczenie: ZO/2/2019

Opis przedmiotu zamówienia: załącznik PDF (poniżej)

Termin realizacji zamówienia: 21.10.-31.10.2019


KRYTERIA OCENY OFERTY

Wydruk katalogów i wizytówek zgodnie z EUROMAC Brand Book
 

Cena wydruku: 60%.

Według wzoru: (najniższa cena kosztów wydruku / cena kosztów wydruku badanej oferty) * 100 pkt * 60% = liczba pkt.

 

Jakość wydruku zgodnie z EUROMAC Brand Book: 40%

Według wzoru: (najniższa cena wydruku zgodnie z EUROMAC Brand Book / cena wydruku zgodnie z EUROMAC Brand Book badanej oferty) * 100 pkt * 40% = liczba pkt.

 

Zamawiający przyjmuje zasadę, że 1 % = 1 pkt


SPOSÓB PRZYGOTOWANIA I TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY

Wypełniony w języku polskim formularz „OFERTA”, według wzoru określonego w załączniku do niniejszego zapytania ofertowego, należy złożyć w siedzibie Zamawiającego 81-193 Gdynia, ul. Piekarska 2 lub zeskanowaną ofertę, z pieczątkami i przesłać drogą mailową na adres: edyta.dabrowska@euromac.com.pl do dnia 15.10.2019 r.


OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCĄ

Edyta Dąbrowska

Tel.: (58) 665 58 58,

Mail: edyta.dabrowska@euromac.com.pl


UWAGA

  • Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
  • Złożona przez Wykonawcę oferta nie stanowi oferty w myśl ustawy Prawo zamówień publicznych ani ustawy Kodeks cywilny.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania postępowania lub jego zamknięcia bez wybrania którejkolwiek z ofert.
  • Zamawiający zastrzega sobie prawo do wyjaśniania (uzupełniania dokumentów).
  • Niniejsze zapytanie nie stanowi oferty w myśl art. 66 Kodeksu Cywilnego, jak również nie jest ogłoszeniem w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.
  • PPH EUROMAC Jacek Trznadel zawiera umowy na podstawie własnych wzorów umów stosowanych przez firmę.

Załączniki: